Pohrebníctvo Astra Nova

Rozlúčka na cintoríne

Komplexná služba, postaráme sa o všetky náležitosti s organizáciou rozlúčky na cintoríne, aby všetko prebehlo v najvyššej úcte k zosnulému.

Pohrebníctvo Astra Nova

Kremácia

Ako pohrebná služba vieme zabezpečiť aj komplexné služby ohľadne kremácie zosnulého. Samotnú kremáciu a takisto rozlúčku so zosnulým.

Pohrebníctvo Astra Nova

Kamenárstvo

Medzi naše portfólio patria aj služby kamenárstva. Postaráme sa o pomníky, kamene či doplnkové služby pre hrobové miesto.