Prečo si vybrať Astra Novu?

Pohrebníctvo Sereď Astra Nova sa postará o dôstojnú poslednú rozlúčku vášho zosnulého. Snažíme sa byť Vám oporou v neľahkých životných okamihoch ku ktorým strata blízkeho isto patrí. Môžete sa spoľahnúť zabezpečíme kompletnú starostlivosť o nebohého.

Prístup

Ľudský prístup
je našou výsadou

Vence a kvety

Pohrebné vence k
poslednej rozlúčke

Široký výber

Ponúkame široký
výber sortimentu

Balzamovanie

Sprostredkovanie balzamovania
zosnulého

Ako postupovať pri úmrtí blízkeho?

Ak nastane úmrtie v domácom prostredí, ako prvé bude treba kontaktovať tiesňovú linku 112.

Prípadne stredisko záchrannej zdravotnej služby 155.

Zo strediska vyšlú na miesto obhliadajúceho lekára.
Obhliadajúci lekár vykoná obhliadku tela a následne vystaví dokument - List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí.

Dokument, ktorý lekár vystavil budete ešte potrebovať, preto ho treba dôkladne uchovať!
Ak obhliadajúci lekár nenariadí súdnu pitvu, môžete kontaktovať pohrebnú službu, pre vývoz zosnulého na mobilnom čísle

0905 642 878

Nápomocná Vám bude v ďalších úkonoch naša pohrbná služba Astra Nova

Zariadenie Vám dá informáciu o úmrtí Vášho blízkeho.

V zdravotníckych zariadeniach sa postupuje podľa stanovených postupov o ktorých Vás zvyčajne informujú telefonicky.
Pohrebná služba Astra Nova Vám bude nápomocná pri ďalších potrebných úkonoch súvisiacich s úmrtím blízkej osoby.

Kontakt: 0905 642 878
Pohrebnej službe budete musieť priniesť 3 originály listu o prehliadke mŕtveho a občiansky preukaz zosnulého. Potrebné bude priložiť aj Váš občiansky preukaz. Dokumenty sú potrebné pre vystavenie úmrtného listu!

Naše služby

Pohrebníctvo Astra Nova

Rozlúčka na cintoríne

Komplexná služba, postaráme sa o všetky náležitosti s organizáciou rozlúčky na cintoríne, aby všetko prebehlo v najvyššej úcte k zosnulému.

Pohrebníctvo Astra Nova

Kremácia

Ako pohrebná služba vieme zabezpečiť aj komplexné služby ohľadne kremácie zosnulého. Samotnú kremáciu a takisto rozlúčku so zosnulým.

Pohrebníctvo Astra Nova

Kamenárstvo

Medzi naše portfólio patria aj služby kamenárstva. Postaráme sa o pomníky, kamene či doplnkové služby pre hrobové miesto.

Pohrebníctvo Astra Nova

Rozlúčka na cintoríne

Komplexná služba, postaráme sa o všetky náležitosti s organizáciou rozlúčky na cintoríne, aby všetko prebehlo v najvyššej úcte k zosnulému.

Pohrebníctvo Astra Nova

Kremácia

Ako pohrebná služba vieme zabezpečiť aj komplexné služby ohľadne kremácie zosnulého. Samotnú kremáciu a takisto rozlúčku so zosnulým.

Pohrebníctvo Astra Nova

Kamenárstvo

Medzi naše portfólio patria aj služby kamenárstva. Postaráme sa o pomníky, kamene či doplnkové služby pre hrobové miesto.

Užitočné potvrdenia na stiahnutie

Poradňa

Kontaktujte nás